Personligt och Lagom Stort

Sifero är ett litet företag som inriktar sig på webbprogrammering och databaser.

Våra kunder är ofta små till medelstora företag som behöver hjälp med webbplatser, databaser eller på annat sätt vill webbifiera ett informationsflöde eller vill hantera, bearbeta och presentera data på webben.

Skaffa dig din personlig webbprogrammerare

Om du behöver en personlig kontakt som kan hjälpa dig med smått och stort inom webb och databaser så har du kommit rätt. Kontakta oss och se vad vi kan hjälpa dig med.

Ett nätverk av duktiga personer

När vi bygger webbplatser så samarbetar vi med Anna på Montage som är illustratör och designer. Anna gör design och utseende medans Sifero gör utveckling och programmering.

Behöver vi utöka projektet med fotografer, översättare, textskribenter så har vi ett nätverk av duktiga företagare som vi använder oss av.

Blir projektet större så tar vi hjälp av andra tekniskt kunniga som finns i vårt nätverk. På det sättet blir det enkelt att skala upp ett projekt vid behov.

Kunniga i webbtekniker

Det finns oerhört många tekniker, även om man begränsar det till ”webb och databaser”. De tekniker vi främst jobbar med är följande.

  • HTML, CSS/LESS, JavaScript, Python, PHP, SQL, Git, Linux.

Vi tycker om öppen källkod och använder det oftast. Vi bidrar också med kod och kunskap till den community som finns kring öppen källkod.