Tjänster vi erbjuder

Här är exempel på vanliga tjänster som våra kunder efterfrågar och som vi levererar.

Designade webbplatser i WordPress

Tillsammans med Anna på Montage bygger vi designade webbplatser. Du berättar vad du vill uppnå med webbplatsen och vilka känslor som webbplatsen skall spegla. Anna designar och Mikael på Sifero bygger webbplatsen. Tillsammans skapar vi en webbplats som motsvarar dina förväntningar.

Kika i vårt galleri av exempel på webbplatser som vi byggt.

Kom igång med en webbplats i WordPress

Vi hjälper dig komma igång med en enkel webbplats i WordPress. Ditt mål kan vara att överföra en befintlig webbplats till WordPress eller att bara komma igång med WordPress. Vi hjälper dig att flytta eller lägga till innehåll till din nya webbplats. Vi håller det enkelt och fokuserar på att få en fungerande lösning för just dig. När vi är klara så har du ett startpaket i form av en webbplats i WordPress. Nu är det upp till dig för att anpassa och fylla den med innehåll.

Vi håller nere antalet timmar i arbetsinsatsen för att spara pengar. Det innebär att du begränsar dina möjligheter för stil, layout, anpassningar och personlighet. Men om du är priskänslig så är detta ett bra alternativ till de designade webbplatserna som vi erbjuder.

Efterhand som du blir varm i kläderna och börjar använda din webbplats så får du möjlighet att bygga på den med en mer personlig layout. Det gör du antingen själv eller så tar du hjälp av oss.

Här är ett exempel på en ostylad standard webbplats.

Anpassade lösningar för webb och databaser

Du har ett flöde av information eller data som du vill webbifiera. Eller så har du en webbaserad applikation eller tjänst som du vill utveckla. Kanske har du en äldre ”inhouse” lösning du vill byta ut och fräsha upp? Du har en databas som du vill bearbeta och presentera.

Detta är exempel på anpassade lösningar där vi tittar på din kravbild och tillsammans med dig presenterar ett förslag till lösning.