22 Jun 2015

Visa bilder i ett galleri i WordPress

WordPress har ett inbyggt galleri som hjälper dig att visa flera bilder på en och samma gång. Det kan vara ett trevligt sätt att illustrera en artikel genom att visa upp ett antal bilder tillsammans som ett galleri.

Här är ett exempel där vi har plockat ihop tre bilder på webbplatser som vi byggt. De visas här i ett WordPress galleri.

Varje bild är klickbar och när man konfigurerar galleriet kan man bestämma vart länken skall gå. I exemplet ovan har jag valt att låta länken gå till själva bildfilen.

Du skapar ett galleri på samma sätt som du infogar en bild i en post/page.

  1. Gå in och skapa/redigera en post/page.
  2. Klicka ”Lägg till media”.
  3. Se till vänster i ”menyn”, välj ”Skapa galleri”.
  4. Välj de bilder du vill skall ingå, klicka ”Skapa nytt galleri”.
  5. Redigera inställningar för hur bilder skall visas i galleriet. Till exempel ta bort bildtexten, välj vad som händer när man klickar på bilderna, ange antalet kolumner och välj storleken på bilderna i galleriet.

Här är ett annat exempel på ett galleri där fyra bilder visas två och två.

WordPress galleri är alltså ett enkelt sätt att visa upp flera bilder på en och samma gång och det är inbyggt i WordPress från start, det behövs ingen extra plugin eller konfigurering. Om man vill styla galleriet och ge det ett eget utseende så gör man det via temats stylesheet.

Det är också bra att se över bildstorlekar som används i WordPress. Det är en bra idé att ställa in så att bildernas storlek som miniatyr, medium och stor passar in i temats bredd. I exemplen ovan använda jag först miniatyrer och sedan medium. Som du ser så passar minatyrer in med tre bilder per rad och medium passar med två bilder per rad. Då blir det enklare att använda galleriet med de förvalda bildstorlekarna i WordPress.