23 Jun 2015

WordPress plugin för att lägga till kod i header och footer

När man anpassar en WordPress installation så vill man ofta ha möjligheten att lägga till kod som JavaScript eller länka till andra resurser som stylesheets. Det kan till exempel vara spårningskoden för Google Analytics. Ett sätt att lösa detta är att redigera temats filer, men nackdelen är att man då blir beroende av temat och det blir svårare att byta eller uppgradera temat.

Ett bättre sätt är att använda en enkel plugin som låter dig lägga till kod i headern eller footer. En sådan plugin är Insert Headers and Footers.

Skärmbild på WordpRess plugin för att lägga till header och footer.

Skärmbild på WordpRess plugin för att lägga till header och footer.

Undvik att göra ändringar i temats filer om det inte är nödvändigt, så slipper du bekymmer när du byter tema. I detta fallet är det bättre med en plugin för att lägga till Google Analytics.